Werkwijze

Het proces

1. Intake

Wat is precies de vraag.

2. Afspraken

Vastleggen van doelen, verwachtingen en werkafspraken.

3. Samen op weg

Samen ‘op weg’ door te bevragen, onderzoeken, confronteren en reflecteren. In het proces onderzoeken we wat zich boven en onder water bevind (zie afbeelding hieronder).

4. Afronding

Evalueren van de doelen, wat neem je mee, wat is er nodig voor de toekomst?

De werkwijze

Lotte Motmans werkt op maat en kiest voor de aanpak die nodig en passend is bij de vraag, de persoon en zijn of haar context.

Hoewel de coachvraag veelal gericht is op het hier en nu en de toekomst, vindt Lotte het ook belangrijk te kijken naar de voorgeschiedenis. In individuele coaching betekent dit het in kaart brengen van: waar kom je vandaan, wat neem je mee vanuit het ouderlijk gezin en wat is de invloed hiervan op je huidige patronen en het dagelijkse leven. In teamcoaching gaat dit over eventueel oud zeer en belangrijke items uit de ontstaansgeschiedenis van het team.

Er wordt in de individuele sessies gewerkt vanuit oplossingsgerichte- en cognitief gedragstherapeutische invalshoek. Er kan gebruik gemaakt worden van aspecten uit familie/organisatie opstellingen en schematherapeutische technieken.

Tot slot is er een gepaste afwisseling tussen voelen, denken en doen. Dit betekent dat er naast gesprekken ook interventies zijn gericht op ervaren (voelen) en gedragsverandering (doen).

Voor informatie over de werkwijze bij teamcoaching en -training, verwijs ik u graag naar
teamcoaching & -training.

In het coachingsproces neemt Lotte Motmans een open, niet oordelende houding aan. Met respectvolle, onderzoekende nieuwsgierigheid en confrontatie komen we gezamenlijk tot inzichten en/of gedragsverandering.

Dit alles met beiden benen op de grond, zonder daarbij te vermijden en in het juiste tempo.

In teamcoaching speelt hierbij een belangeloze houding ook een belangrijke rol.

Privacy

Gegevens van cliënten vallen onder de privacywet. Ik geef geen informatie aan derden over de inhoud van de gesprekken zonder expliciete toestemming van de cliënt(e). Soms wordt er om informatie gevraagd, bijvoorbeeld door een arts. Lotte Motmans Coaching geef deze informatie alleen nadat een cliënt daar toestemming voor heeft gegeven.

Lotte Motmans Coaching hanteert de gedragscodes van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Direct aanmelden of wil je meer informatie? Ga dan naar de contactpagina.