Teamcoaching & -training

Bij teamcoaching is de vraag gericht op ontwikkeling van het team. Grofweg heeft training de focus op zichtbaar gedrag en coaching op de niet zichtbare onderstroom. Beide kunnen helpen bij het bereiken van de teamdoelen.

Teamtraining gaat over het leren van vaardigheden en vergroten van de kennis. Dit kan gaan over thema’s als communicatiestijlen, elkaars kwaliteiten en verschillen leren kennen en benutten, feedback geven en ontvangen, effectief vergaderen. Direct aanmelden of wil je meer informatie? Ga dan naar de contactpagina.

In teamcoaching is Lotte gericht op het niet direct zichtbare dat belemmert of helpt bij het bereiken van de teamdoelen. Lotte werkt oplossingsgericht en focust op het aanwezige of verborgen potentieel, wat kan het team wel en wat dient er versterkt te worden. Direct aanmelden of wil je meer informatie? Ga dan naar de contactpagina.

Daarnaast coacht zij vanuit een systeemgerichte benadering. Hierbij wordt gekeken naar hoe het team samenwerkt, het proces, de teampatronen, het team en haar individuen en het team en haar omgeving. Er wordt geïntervenieerd vanuit het hier en nu, op (belemmerende) patronen binnen het team, het samen leren deze patronen te doorbreken en om te buigen naar helpend gedrag.

Werkwijze

In de intake stellen we het teamdoel vast en de hierbij passende coachvraag. Daarvoor is het belangrijk om het te hebben over o.a. eigenschappen van het team, de samenwerking en communicatie, eventueel oud zeer. Mocht het nodig zijn, dan zal het gehele team betrokken worden bij de intake. Na de intake volgt er een offerte met de geschetste huidige situatie, de teamdoelstelling, de coachvraag, het hierbij voorgestelde programma en bijbehorende investering. Na ondertekening kunnen we aan de slag gaan.