Over Lotte Motmans

Lotte (1975) is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie, Cognitief Gedragstherapeut en teamcoach. Zij heeft zich verder geschoold in EMDR, mindfulness, opstellingen en schematherapie.

Als coach heeft zij ervaring met vraagstukken in het kader van persoonlijke groei en teamvraagstukken. Zij heeft veel ervaring in het werken met medisch specialisten en medische vakgroepen, daders en slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag en arbeidsgerelateerde problematiek. Als GZ-psycholoog werkt Lotte vanuit de basis- en specialistische GGZ. Deze kennis is in een coachingstraject van meerwaarde, om tijdig vermoedens van psychische- of psychiatrische problematiek onderbouwd bespreekbaar te maken.

Voor haar carrière als psycholoog/coach heeft Lotte tien jaar gewerkt als diëtist in het ziekenhuis.

Als coach heeft zij ervaring met vraagstukken in het kader van persoonlijke groei en teamvraagstukken. Zij heeft veel ervaring in het werken met medisch specialisten en medische vakgroepen, daders en slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag en arbeidsgerelateerde problematiek. Als GZ-psycholoog werkt Lotte vanuit de basis- en specialistische GGZ. Deze kennis is in een coachingstraject van meerwaarde, om tijdig vermoedens van psychische- of psychiatrische problematiek onderbouwd bespreekbaar te maken.

Voor haar carrière als psycholoog/coach heeft Lotte tien jaar gewerkt als diëtist in het ziekenhuis.